Het lag er vanmorgen zomaar. Troosteloos in de goot. Wat zou het verhaal er achter zijn ?