Zoals elk jaar heeft de clematis bij mijn keukenraam al erg vroeg in de winter uitlopers. Tot nu toe hebben ze elke winter overleeft, en zoals het er deze winter naar uitziet zal het ook dit jaar geen probleem zijn. Elk jaar denk ik weer dat ik nu wel heel vroeg bloemen zal gaan zien, maar elk jaar weer wacht hij tot mei voor de eerste bloem zich opent.