16 Juni, ochtend

Ik ben vanmorgen weer even naar het golden-wonderterrein geweest, een braakliggend terrein hier in de buurt. Ik hoopte wat druppels te kunnen fotograferen maar de zon had haar best alweer gedaan