Ze zijn er weer, het echtpaar Eend. Vorig jaar keek ik vreemd op toen ze ineens mijn tuin in wandelden. Nu ben ik er aan gewend als ik ze van verre al snaterend aan hoor komen. Toch blijft het eigenaardig, twee van die eenden die zich een paar weken lang tussen de woonhuizen op houden terwijl achter de huizen het water is.