De mussen zijn al weer klaar. Tussen de kwetterende en kwebbelende mussen zitten nu nagenoeg volwassen jongen die bijna niet meer te onderscheiden zijn van hun ouders. Je zou het nog kunnen zien aan het kleine beetje geel bij de snavel, maar het beste zie je het wanneer ze een van hun ouders zien. Dan bedelen ze om voedsel door met hun vleugels te fladderen.

Het is een grappig gezicht, die jongen. Wanneer ze landen komen ze wiebelend tot stilstand. Een van de jongen laat steeds net te laat het stokje los waarop hij zit waardoor hij even fladderend vast blijft zitten en steeds een snelle start maakt wanneer hij dan eindelijk los laat.