Vanaf zijn eigen kleine wereldbolletje overziet dit kleine spinnetje onze wereld.Nou ja, een hoekje van mijn tuin dan.