Ooit moet iemand langs de boom zijn gelopen en een krul in een van zijn takken hebben gelegd. Hoe lang zou dat geleden zijn? En hoe zou het er over 10 jaar uit zien? En waarom zou die persoon dat gedaan hebben. Uit verveling misschien, of om iets te herdenken?