Jut en Jul noem ik ze maar, dit spreeuwen-duo. Ze zijn altijd met zijn tweetjes, bij de vetbollen, op de voederplank naast het huis of bij de plank achter. Maar komen de namen Jut en Jul eigenlijk vandaan? Op internet kon ik over de oorsprong zo snel niets vinden.