Sinds kort bewegen er witte bolletjes over het turf langs de vijver. Als ik langsloop verdwijnen ze snel tussen de turfblokken maar wanneer ik even stil sta komen ze weer tevoorschijn. Van dichterbij bekeken blijken het kleine spinnen te zijn die hun eieren in een stevig balletje met zich meedragen.

Dat moest natuurlijk even op de foto, en omdat de eierbol het beste te zien was vanaf de zijkant heb ik zo de foto genomen. Het lijkt net of het spinnetje opzij kijkt, recht de camera in, het drong pas later tot mij door dat dat gewoon de ogen aan de zijkant van de kop zijn, een spin heeft helemaal geen nek en kan dus ook zijn hoofd niet draaien.