In mijn tuintje hangt een eigenaardig nestkastje aan de schutting. Het is de bedoeling dat hij helemaal overwoekert wordt door de hedera zodat het dan een aantrekkelijk holletje wordt voor een winterkoninkje. Maar regelmatig zie ik er koolmeesjes bij de het tochtige nestkastje van alle kanten controleren. Ik ben benieuwd of ze ooit besluiten of ze het nu wel of niet willen bewonen.